Menu

DESOI Ankerstrømpesystem

More Informations
Filter
Filter
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 139980 OR shop_item_has_category.category_line_no = 139906 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page

DESOI ANKERSTRØMPESYSTEM - TESTET SYSTEM

For at for at stille pålidelige ankersystemer til rådighed for planlæggere og entrepenørvirksomheder, har DESOI GmbH specifikt fået testet og godkendt hæftningsstyrken og ankermodstanden i forbindelse med ankerstrømpesystemet hos en uafhængig officiel materialeafprøvningsinstitution¬. Formålet med undersøgelserne var at evaluere ankerstrømpens påvirkning på hæftningsforholdet mellem injektionsmørtel og murværk. Her blev der injektionsmørtelen undersøgt i et ugunstigt tilfælde med et borehul med glat væg. Yderligere vil der blive udarbejdet anbefalinger fra praksis med henblik på forbehandling og presning.
De udførte undersøgelser af sammenføjninger har vist, at med DESOI AnchorNox® tør-mørtel
 • Gode bindeegenskaber (middel > 1,5 N mm²)
 • ved ringe slør (< 0,1 mm)
blev opnået.
DESOI Verankerungssystem 
DESOI Verankerungssystem 

PDF deutsch/englisch
PDF deutsch/franzsisch
Råd : Før der påbegyndes saneringsforanstaltninger med ankersystemer, er det strengt nødvendigt at undersøge årsagen til skaden og om muligt udbedre den. Erfaringen har vist, at en ustabil undergrund (gulv/fundament) er en af de mest almindelige årsager.


Testapport, materialeafprøvnings- og forskningsinstitut Neuwied GmbH

"Undersøgelser af DESOI ankerstrømpesystem til beskyttelse af historiske murværkskonstruktioner", nr. 6-21/1938b/12, 10. januar 2014

 

DESOI AnchorNox® tør-mørtel

Delrapport, F.A. Finger - Institut for byggematerialevidenskab, professor i polymert materiale, "opskriftstilpasning og optimering af friske og hærdede mørtelegenskaber i DESOI AnchorNox® tør-mørtel til ankerstrømpesystemer", FIB AN 040-14, 13. marts 2015. Yderlige testet tør-mørtel på anmodning.

Anvendelse af DESOI ankerstrømpen er enkel: Skub afstandsholderen på ankerstangen, anbring røret til materialeindføring af ankermørtlen og fastgør alle tre dele med noget malertape. Dernæst trækkes vævsslangen, der er tilskåret efter mål og i lukket i den ene ende med en kabelbinder, over ankerpakken ligesom en strømpe og fastgøres med endnu en kabelbinder. 
Bemærk: Fås også pakket fra fabrikken.
Efter korrekt installation af ankeret finder fyldningen sted. Herved forhindrer ankerstrømpen en ukontrolleret udstrømning af fyldemateriale i hulrum, gruslommer etc. På grund af sin elasticitet tilpasser ankerstrømpen sig borehullets ujævnheder. Samtidigt er det vævede stofs så gennemtrængeligt, at ankeret er sikkert fastgjort i komponenten.
 

Opgaver og eksempler på anvendelse

 • Fremstilling af en formfast og holdbar forbindelse
 • Fremstilling af en trækfast forbindelse
 • Absorbering af træk- og forskydningskræfter
 • Beskyttelse mod dynamiske belastninger/pres
 • Sikring af en- og flerlaget murværk
 • Forbindelse og samling af bygningskomponenter (flere lag)
 • Sikring af revnede bygningsdele
 • Stabilisering af revnet murværk
 • Sikring af murværksammenføjninger ved lokale forstyrrelser
 • Sømning af enkelt- og flerlags murværk
scroll top