Menu

Murværk med hulrum

Filter
m_50213
m_50210
m_50212
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
                 LEFT JOIN shop_permissions_group_link ON shop_permissions_group_link.item_no = shop_view_active_item.item_no
  		 														AND shop_permissions_group_link.company = shop_view_active_item.company     
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 95000)
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 

Injektion i murværk med hulrum

En flertrinsinjektion ved hjælp af lavtryksproceduren fylder hulrum, spalter og sprækker med en krympefri injektionsmørtel vha. boretætnere. Via det samme spydsystem etableres en borekanal. Injektionsmaterialet indsprøjtes derefter vha. trykinjektion (3-5 bar) for bedre distribution. Herved kan der opnås optimal effekt i det injicerede murværk.

Anvendelsesmål

 • Reducering af fugttransport gennem kapillære porekanaler
 • Opnåelse af omgivelsesafhængig udligningsfugtighed 
 • Forhindring af kapillær fugttilførsel oven for injektionszonen
 


Brugs- og anvendelsesmål: lavtryksinjektion

 • Ved homogent murværk
 • Ved høje fugtighedsniveauer i murværket
 • Ensartet og hurtig distribution af injektionsmaterialet i murværket

Fordele

 • Mekanisk trykinjektion for optimal fordeling af fyldstoffet i byggematerialet
 • Injektionssystemer og tilbehør tilpasset proceduren
 • Murforstærkning og -stabilisering i injektionsområdet
 • Lavt forbrug af injektionsvæske grundet opfyldning af hulrum
 


Injektionstætnere

 • Boretætnere (stål)
 • Slagtætnere (plast)

Krav til injektions- og blandingsenheder

 • Tværsnit tilpasset flydeegenskaberne for injektionsstoffet
 • Tryk trinløs variabel og justerbar mellem ca. 1 – 15 bar
 • Modstandsdygtighed for alle dele af enheden ift. injektionsmaterialer
 • Homogen blanding
 • Konsistent blandingskvalitet
 • Holder injektionsmaterialerne i bevægelse
 • Transportkapacitet tilpasset objektet

Bemærk

 • Montering eller indsættelse af horisontalspærre kun ved injektion oven for tryk- og vandlinjen


Yderligere information
"Injektionsprocedure med certificerede stoffer mod kapillær fugttransport" WTA-indlægsseddel E.4-10, udgave 03.2015/D.

Vådt-i-vådt-procedure og flerstrinsinjektion (injektionslim + mikroemulsion)

Anvendelsesmål: Vådt-i-vådt-procedure

 • Fyldning af hulrum for at oprette en injektionszone til mikroemulsionen, hvorfra den ikke kan flyde væk
 • Stabilisering af murværk i injektionsområdet
 • Forøgelse af alkaliteten i injektionsområdet, så mikroemulsionen kan reagere

Fyldstoffer

 • Injektion af injektionslim (trin 1)
  • Til udfyldning af revner og hulrum
 • Injektion af mikroemulsionsinjektion (trin 2)
  • Etablering af horisontalspærre

Anvendelsesmål: Flertrinsinjektion

 • Ved homogent murværk med lav alkalinitet startes reaktionen under anvendelse af en aktivator

Arbejdsgang vådt-i-vådt-procedure – niveau 1

 • Marker og bor huller i intervaller på ca. 10 – 12,5 cm. Fjern borestøv, evt. gøres borehullerne våde
 • Placer injektionsenheden, spænd den, og monter fyldeadaptorene
 • Bland injektionsmaterialet
 • Fyld injektionsenheden med injektionsmaterialet
 • Injicér borehullerne med et injektionstryk på ca. 2 bar (afhængigt af komponenten)

Procedure vådt-i-vådt – trin 2

 • Efter at have reduceret injektionstrykket (materialet løber ikke længere ud af fyldeadaptoren), skubbes testlansen ind i tætneren. Etablering af den 2. injektionskanal sker først, når testlansen fjernes, efter at injektionslimen er stivnet
 • Bland mikroemulsion og injicer ved et injektionstryk på ca. 5 bar (afhængigt af komponenten)
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren