Menu
Rissinjektion

Mine og tunnel

Vores udvalg af injektionssystemer egner sig især til anvendelse inden for minedrift, tunnelbygning og specialiserede underjordiske bygningarbejder. Disse omfatter hævenipler, hydrauliktætnere, møtriksnipler, borehulslukninger, spændetætnere, ramningspæle, spunsvægtætnere mfl. i forskellige udførelser. Tilbehør og hjælpeudstyr fås også. Borehulslukningerne er også tilgængelige i en version med plastikinderrør. Spændetætneren er velegnet til forsegling i sten med polymerfyldstof (injektionsharpiks) samt alle mineralske injektionsmaterialer. Ramningslansen rammes ned i letgennemtrængeligt underlag, omfattende forberedelse er ikke nødvendig. Den specielt udviklede spunsvægtætner til injektioner bag spunsvægge giver pålidelig støtte og en sikker forsegling.

Lanse/nedramnings injektion

Ved denne fremgangsmåde rammes stålrør med udgangshuller i siden og spids ned i jorden. Matchende forlængerstykker fås både med og uden udgangshuller samt forseglede udgangshuller. Metoden er særligt velegnet til ringe dybder i let gennemtrængelige underlag. Den maksimale rammedybde afhænger af underlagets beskaffenhed. I praksis kan der realiseres dybder op til 15 meter. Injektionsmaterialet kan trænge ned i jorden via alle åbninger. Når der bruges nedramning med tabt spids, strømmer fyldstoffet fra enden af lansen. Ved injektioner under fundamentsplader skal disse forbores i overensstemmelse hermed. Ved forsegling anvendes injektionspacker med koblingsmuffe.

mere om produkterne

Lanse/nedramnings injektion - Træk

Borehuls forsegling

Borehulslukninger med plastslanger anvendes hovedsageligt inden for minedrift og tunnelbygning til borehulstætninger eller opfyldningsarbejder. Syntetisk harpiks, mineralske materialer osv. sprøjtes ind gennem borehulslukningen i det omgivende sten (hulrum) med henblik på stabilisering.
 

Oppustelig nippel

Lufthulstætnere anvendes til injektion indenfor stort set alle områder af boreteknik, tunnelbygning og anlægsarbejde. Disse injektioner bruges generelt til at forbedre tætningen eller jordens fysiske egenskaber. Desuden anvendes lufthulstætner til prøveinjektioner indenfor boreteknik, forsøg på at presse vandet væk, samt til geologiske undersøgelser i borehullet.

mere om produkterne

Spænde- og dobbelnippel

Spændetætneren er velegnet til anvendelse til tætninger, f.eks. i forbindelse med tunnelbyggeri. Med den kan alle mineralske injektionsmaterialer, såvel som injektionsharpisk, hurtigt og sikkert injiceres. Ved hjælp af et forbedret fastspændingssystem forhindres skade på låseringene.
 

Hydraulik nippel

Hydrauliktætnere bruges til injektion indenfor næsten alle områder af boring, tunnelbygning, vandbygning og anlægsarbejde. Disse injektioner bruges generelt til at forbedre tætningen, stabiliseringen, fyldningen eller jordens fysiske egenskaber. Desuden anvendes hydrauliktætnere til prøveinjektioner indenfor måleteknik, forsøg på at presse vandet væk, samt til geologiske undersøgelser i borehullet.


mere om produkterne

Spunsinjektion

Spunsvægtætneren designet til injektion bag spunsvægge. Ved hjælp af forskellige størrelser og forbindelsessystemer kan der anvendes injektionsharpiks/acrylat-gelé såvel som mineralske materialer.
 
scroll top