Menu

Dokumentation - DESOI w.i.l.m.a.

More Informations
Filter
Filter
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 159200 OR shop_item_has_category.category_line_no = 159200 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 

DESOI w.i.l.m.a.

Med DESOI w.i.l.m.a. stiller vi en nyudviklet teknologi til rådighed, der ikke kun dokumenterer dine injektionsprocesser, men også aktivt overvåger dem. Dette kontrolsystem er tilgængeligt i fire forskellige versioner og sikrer alle processer i din injektionsteknologi. DESOI w.i.l.m.a. registrerer tryk, volumen, tid og afvigelse af injektionsprocesserne. For at sikre, at der ikke er uacceptable afvigelser under injektionen, kan grænseværdier for blandingsforhold, tryk og volumen indstilles på forhånd. Hvis disse værdier overskrides, slukkes hele systemet, eller der vises en meddelelse på displayet.

DESOI w.i.l.m.a.

DESOI w.i.l.m.a.
Recording and documentation of injection and dosing processes

PDF german/english

PDF german/french

DESOI w.i.l.m.a. - FLYER

 open PDF
 
For at sikre, at dine følsomme data vedrørende injektionsprocessen er beskyttet, kommunikerer tabletten og baseenheden via en sikret WLAN-forbindelse. Alle data er adgangskodebeskyttet for brugeren og behandles og administreres udelukkende på en server i Tyskland. Så du er sikret hele vejen rundt.


Leveringsomfang

Kontrolkabinet med integreret kontrol, 10 m nettilslutningskabel, tænd/sluk-kontakt, kontrollys, flow sensorer, trykføler, slagfast og vandtæt CATERPILLAR (op til 1 m) T20-tablet med Windows 10, inklusive betjeningsvejledning
Flow Control Display

DESOI w.i.l.m.a. dokumenteret

 • Materialeforbrug pr. pakkeenhed
 • Blandingsforhold
 • Indsprøjtningstryk pr. pakkeenhed
 • Injektionsvarighed pr. pakkeenhed
 • Indsprøjtningsrækkefølge
 • Antal efter-injektioner
 • Dato og tidspunkt for injektionen

DESOI servicetilbud

 • Individuel teknisk rådgivning
 • Systeminstruktion af tekniske specialister på installationsstedet


 

Råmaterialer

 • Akrylatgel
 • PU- og silikatharpiks
 • Minerale fyldstoffer (cement)

Sikkerhed for planlæggere og bygherrer

DESOI w.i.l.m.a.-enhederne garanterer, at forbrugsmængder, der er fastlagt i planlægningen og de foreskrevne tekniske parametre, permanent overvåges og overholdes, f.eks. blandingsforhold og injektionstryk. Den dertil tilpassede maskinteknik er pålidelig, robust, gennemprøvet og tillader en høj grad af sikkerhed i forbindelse med udførelsen. På anmodning kan systemet udstyres i henhold til projekt- og anvendelsesbehov.

 
scroll top