Menu

Fugning af murstensvægge

More Informations
Filter
Filter
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
                 LEFT JOIN shop_permissions_group_link ON shop_permissions_group_link.item_no = shop_view_active_item.item_no
  		 														AND shop_permissions_group_link.company = shop_view_active_item.company     
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 145000 OR shop_item_has_category.category_line_no = 145000 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page
12

Fugning af murstensvægge

Ved renovering af synligt murværk af mursten eller natursten, viser det sig ofte at være nødvendigt at udelukke yderligere fugtbelastning gennem en fornyelse af alle fugerne.
Verfugen von Mauerwerksfugen 
Verfugen von Mauerwerksfugen 
Fugenrestaurierung / Fugenerneuerung

PDF deutsch/englisch
PDF deutsch/französisch

Anvendelsesområder

 • Manuel fugning
 • Sprøjtefugning ved store og dybe fugebredder
 • Udfyldning af dybe huller

Anvendelseseksempler

 • Polygonalt murværk
 • Murværk af utilhuggede sten
 • Murværk i flere lag
 • Murværk i natursten
 • Facademurværk
 • Blandet murværk
 
 

Fordele og anvendelser

 • Fugemørtel anbringes ensartet og tæt
 • Sikrer rent arbejdsmiljø
 • Fuldstændig udfyldning af fugerne

Generelle arbejdstrin

 • Fjerne og rense fugerne
 • Præfugtning
 • Anbring mørtel i fugerne
 • Efterbearbejdning af fugerne

Egnet fugemateriale

 • Plastisk mørtel
 • Trass-fugemørtel
 • Trass-kalkfugemørtel
 • Fugemørtel der kan maskinbearbejdes
 • Fugemørtel baseret på epoxyharpiks
 • Fugemørtel
scroll top