Menu

Fugning af murstensvægge

More Informations
Filter
Filter
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 120000 OR shop_item_has_category.category_line_no = 120000 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page
12

Fugning af murværk

Ved renovering af synligt murværk af mursten eller natursten, er det ofte nødvendigt at udelukke yderligere fugtbelastning gennem en fornyelse af alle fugerne.

Verfugen von Mauerwerksfugen 
Pointing of masonry joints

PDF german/english
PDF german/french

Anvendelsesområde

 • Fælles restaurering eller fornyelse af murede fuger
 • Fugefornyelse/genfugning af indbyggede natursten
 • Sprøjtefugning ved store og dybe fugebredder
 • Udfyldning af dybe huller

Materialevalg

De eksisterende komponenter er fremfor alt afgørende for materialevalg. Mørtel består af mineralbindemidler og eventuelt tilsætningsstoffer, f.eks.
 • Kalkmørtel
 • Dolomitkalkmørtel
 • Kalkcementmørtel
 • Romersk cementmørtel
 • Træcementmørtel

Bemærk: Fugemasse skal være maskinkompatibel

Anvendelseseksempler

 • Fugning af murværk
 • Gulvfuger
 

Fordele og anvendelser

 • Sikrer rent arbejdsmiljø
 • Fuldstændig udfyldning af fugerne
 • Justerbar flowhastighed og hastighed

Arbejdstrin

 • Hvis reparation ikke er muligt, skal fugematerialet helt fjernes (f.eks. AS175 sten og fugesav, nr. 40020)
 • Rengør eller afskrab fugeflankerne for støv og løse dele
 • Gør det vådt med vand af drikkevandskvalitet
 • Anbring mørtel i fugerne
 • Overfladebehandling
 • Efterbehandling af fugene
 
Information om fugereparation
WTA-datablad: "Restaurering af natursten" 3-2, udgave 10.2016 D, information om renovering af natursten i WTA-datablad: "Bevaring og reparation af murværk" E-7-1, udgave 02.2018/D (gult tryk)
 
scroll top