Menu

Træbeskyttelse

More Informations
Filter
Filter
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 158281 OR shop_item_has_category.category_line_no = 158281 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 

TRÆBESKYTTELSE / FOREBYGGELSE AF HUSSVAMP

Træbeskyttelse omfatter alle foranstaltninger, der forhindrer hhv. ødelæggelsen af træ eller trækonstruktioner og forringelse. Angreb af ægte hussvamp er et alvorligt byggeriproblem ifølge tysk lov (Bürgerliches Gesetzbuches - BGB.) Som regel er en overfladisk behandling ikke tilstrækkelig nok, så injektionsmetoden må tages i anvendelse.
DESOI Gewindepfähle
Holzschutz / Hausschwammvorbeugung

PDF deutsch/englisch
PDF deutsch/französisch

Fordele og anvendelser

 • Trykinjektion for træbeskyttelse og forebyggelse af hussvamp muliggør optimal fordeling i træ og murværk
 • Spray- og skummetoderne giver en optimal fordeling på overflader og i mellemrum
 • Produktion og levering af standardiseret injektions- og nippelteknik
 • Produktion af særlige injektionsnipler i henhold til eksperters specifikationer
 • Injektionsenheder og injektionsnipler kombineres med de respektive materialer

Anvendelsesområder

 • Insekt- og svampeforebyggelse og -bekæmpelse
 • Forbedring af brandbeskyttelse
 • Forøgelse af modstanddygtighed og holdbarhed
 • Forebyggelse mod forvitring (vand, fugt)
 • Forebyggelse af nye hussvampangreb på murværket

Yderligere informationer

 • I forbindelse med træbeskyttelsesmidler og ved hussvampforebyggelse bør der i henhold til DIN 68800 udarbejdes en træbeskyttelsesteknisk undersøgelsesrapport med saneringsforslag af en godkendt sagkyndig
 • Anvendelsen af en egnet mørtel til træbeskyttelse, f.eks. injektionsskumsmørtel, bør påvises ved laboratorieforsøg
 • Andre anbefalinger er inkluderet i WTA-databladene
 • Brugbare injektionsmaterialer eller træbeskyttelsesmidler: Se fortegnelsen med træbeskyttelsesmidler med tilsynsmyndighedernes godkendelse (DIBT - Tysk institut for byggeteknik)
Holzschutzinjektion mit Einschlagkopf

SKUMMETODE

Fordele og anvendelser

 • Målrettet anvendelse af materialet i en enkelt arbejdsgang.
 • Materialet hæfter på byggematerialernes overflade og kan over en længere periode trænge ind i dem
 • Ringe materialetab
 • Passer til alt injektionsudstyr
 • Anvendelig ved flerlagsstrukturer eller ved bygningsværker med hulrum
 • Til påføring af additiver på træ- eller murværksoverflader
DESOI Schaumverfahren
scroll top