Menu

Mineralske materialer

More Informations
Filter
Filter
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 70000 OR shop_item_has_category.category_line_no = 70000 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page
12 ... 8

Mineralske materialer

Ved reparation af revner med cementfugemasse og cementlim, bliver revnede bygningsdele repareret med friktionsmæssig injektion. Revnerne injiceres, således at der ved afslutningen af Injektionsprocedure ikke længere kan kan trænge vand ind. Injektionsmaterialet danner en beskyttelse mod indtrængen af ​​aggressive stoffer og forhindrer korrosion af armeringen. På grund af den friktionsmæssige sammenbinding af revnens sider bliver bygningsdelenes bæreevne genoprettet.

Spydtyper

 • Injektionsspyd (stål)
 • Slagspyd (kunststof)
 • Spyd til fastklæbning (kunststof)
 • Kilespyd (kunststof)

Krav til injektionsspydene

 • Kompatibilitet af de anvendte materialer med injektionsmaterialet
 • Sikker montering i bygningsdelen
 • Modstandsdygtig overfor korrosion i den del der forbliver i bygningsdelen
 • Afspærringsmulighed
 • Tværsnit der er egnet til flydeegenskaberne for injektionsstoffet
 • Ingen indsnævring af tværsnittet

Egnede fyldstoffer

 • Injektionsmørtel
 • Cementlim
 • Cementfugemasse

Eksempler

 • Bolig og industribygninger
 • Murværk
 • Historiske bygninger
 • Anlægsarbejde
 • Undergrundsanlæg og kanalkonstruktioner

ANVENDELSE AF SPYD TIL FASTKLÆBNING

Spyddet bliver limet fast over revnen med en blanding af polyurethan-harpiks eller epoxy-harpiks og eventuelt et justeringsmiddel (anvendes til at fortykke fyldstoffet). Det skal bemærkes, at åbningen på spyddet er placeret direkte over revnen og at injektionskanalen i spyddet ikke bliver tilstoppet. Spyddene til fastklæbning anvendes overvejende på bygninger, hvor der af konstruktionsmæssige årsager (som for eksempel i forspændt beton) ikke kan udføres boringer (i reglen er tykkelsen på bygningsdelen = spydafstanden).

Anvisninger

 • Spyd til fastklæbning fås som metal- eller kunststofspyd
 • Den klæbende binding mellem spyddet og overfladen på bygningselementet er afgørende
 • Bindingsstyrken for ​​overfladen og klæbemidlets egenskaber (Tilstopningsmaterialet) påvirkning det mulige injektionstryk væsentligt

Anvendelsesområder

 • Til tørre bygningsdele
 • Til bygningsdele med store forstærkninger
 • Til forspændt beton
 • Højtryks-injektioner med tryk på op til max. 60 bar eller lavttryks-injektion op til 10 bar

ANVENDELSE AF KILESPYD

Kilespyd slås ind i revner, som oftest med en bredde på 1 -2 mm, for derefter at kunne Injicere injektionsstoffet (komprimeret). hermed elimineres den sædvanlige boringsopgave med borespyd. Spyddene består af metal eller kunststof.

Fordele og anvendelse

 • Spar tid ved at reducere i processen med placering af injektionsspyd
 • Kilespyddet slås direkte ind i revnen, det er ikke nødvendgit at udføre krævende boringer i bygningens struktur.
 • Spyddet kan let fjernes efter injektionen
 • Den mindste revnebredde ved anvendelse af stål-kilespyd er 1,5 mm
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
scroll top