Menu

Murværk, massiv

More Informations
Filter
Filter
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 97500 OR shop_item_has_category.category_line_no = 97500 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page

Murværk, massiv

Det valgte injektionsmateriale indføres i komponenten via boretætnere vha. kontinuerligt tryk (3 – 5 bar), der er tilpasset komponenten. Det er vigtigt at have en relativt jævn fordeling af injektionsmaterialet for at sikre, at der dannes en effektiv virkningszone i overensstemmelse hermed. Afhængigt af komponentbetingelserne skal injektionstrykket derfor opretholdes over en længere periode (fx flere minutter pr. tætner).

Fyldstoffer og udførelse for injektion i

homogent murværk

 • Injektion af mikroemulsion (trin 2)
  • Etablering af horisontalspærre oven for tryk- og vandlinjen

homogent murværk med lav alkalitet og fugtindtrængningsgrad > 80 %

 • Mikroemulsionsinjektion (vådt-i-vådt-procedure – trin 2); etablering af horisontalspærre
 • Efterinjektion af aktivatoren for aktivering af mikroemulsionen (trin 3)

Fyldstoffer

 • Silikone og mikroemulsion
 • Silicificeringsopløsning
 • Injektionsmiddel baseret på siloxan
 • Akrylatgel

Fordele

 •  Murforstærkning og -stabilisering i injektionsområdet
 • Kræver mindre tilbehør, fx mindre borslitage og færre anvendte nipler
 • Mindre arbejdstid per løbende meter

Fordele – akrylatgel

 • Virksom umiddelbart efter endt reaktionstid

Injektionstætnere

 • Boretætnere (stål)
 • Slagtætnere (plast)
1. Marker borehullerne i en afstand af ca. 10 – 12,5 cm for en enkeltrækket borehulskæde. Ved borehulskæder med flere rækker skal der overholdes en højdeforskydning på ca. 8 cm. Afstanden mellem borehullerne afhænger af byggematerialernes absorberingsevne. Boring af borehuller (gennembor mindst et fugeleje) og fjern borestøv

2. Slå lamelnipler i med sætteværktøjet
Fordele bestillingsnummer: 31710, 31753: Det er ikke nødvendigt at slå tætneren af, den kan forblive i bygningskomponenten. Pudsearbejde er muligt med det samme
3. Injicéring og forsegling
 • Start injektionsenheden i henhold til betjeningsvejledningen
 • Injicer borehullerne med et injektionstryk på ca. 2 – 5 bar (afhængigt af komponenten)
 • Slå tætneren af eller fjern den
 • Luk borehullerne
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
scroll top