Menu

Gardin/Slør injektion

More Informations
Filter
Filter
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 99375 OR shop_item_has_category.category_line_no = 99375 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page

Gardin/Slør injektion

En gennemprøvet metode til efterfølgende forsegling i forbindelse med tunnelbygning, ingeniørkonstruktioner, boliger og industribygninger, parkeringshuse, undergrunds- og kanalbygning samt vandteknisk byggeri. Slørinjektion med acrylat-gel (hydrostruktur-harpiks) tætner indefra og ud i bygninger i kontakt med, eller dækket af, jord, såvel som udfylder revner, defekter, hulrum, samlinger. Den egnede injektionsteknik og injektionstætnere, såvel som en saneringsplan udført af sagkyndige, sikrer at bygningens tætning lykkes.
Schleier- und Flächeninjektion
Schleier- und Flächeninjektion

PDF deutsch/englisch
PDF deutsch/französisch

Krav til injektionstætnerne

 • Pålidelig montering af komponenten i forbindelse med procesrelaterede indsprøjtningstryk
 • Modstand mod korrosion i de dele der efterlades i byggekomponenten
 • Mulighed for afspærring
 • Tilpasset tværsnit til injektionsmaterialets krævede tilføringsmængde og flydeegenskaber
 • Kontraventiler med lavt åbningstryk

Injektionstætnere

 • Boretætnere (ståltætnere)
 • Slagtætnere (plasttætnere)


Arbejdsgang

 • Et raster-lignende mønster af borehuller gennemtrænger hele strukturen indefra og ud ifølge et bestemt boreskema, afhængigt af objektet.
 • Injektionstætnerne anbringes i borehullerne og injiceres.
 • Bygningen omgives af jord/sand. Gel-sløret trænger ind porestrukturen og danner en blanding, der forhindrer vand i at få adgang til konstruktionen, dilatationsfuger etc.

Indsatsområder i forbindelse med efterfølgende tætning

 • Slørinjektion i byggegrunden
 • Injektion af bevægelige samlinger
 • Injektion af hulmure
 • Det flydende injektionsmateriale forskyder med sin lave viskositet det eksisterende vand, og danner hhv. en elastisk tætning og et elastisk injektionslegeme sammen med det omgivende byggegrundlag.

Eksempler

 • Tunnelbygning
 • Ingeniørkonstruktioner
 • Boliger og industribygninger (kældre, underjordiske arealer)
 • Parkeringshuse
 • Undergrounds- og kanalbygning (spildevandstekniske anlæg, metro)
 • Vandteknisk bygning (sluser, kamre, løb)
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
scroll top