Menu

Fladeinjektion

More Informations
Filter
Filter
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 100000 OR shop_item_has_category.category_line_no = 100000 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page

FLADEINJEKTION

Med fladeinjektion kan utætte byggekomponenter, der rører jorden, efterfølgende tætnes indefra og ud. Afhængigt af arten af ​​byggematerialer og porestruktur, skabes der et kontinuerligt forseglingsniveau i byggekomponenten (murværket). Ved at injicere egnede materialer, såsom gel med lav viskositet eller harpiks, forsegles de transportveje som vandet har skabt.
Schleier- und Flächeninjektion
Schleier- und Flächeninjektion

PDF deutsch/englisch
PDF deutsch/französisch

Krav til injektionstætnerne

 • Pålidelig montering af komponenten i forbindelse med procesrelaterede indsprøjtningstryk
 • Modstand mod korrosion i de dele der efterlades i byggekomponenten
 • Mulighed for afspærring
 • Tilpasset tværsnit til injektionsmaterialets krævede tilføringsmængde og flydeegenskaber
 • Kontraventiler med lavt åbningstryk

Injektionstætnere

 • Boretætnere (ståltætnere)
 • Slagtætnere (plasttætnere)


Arbejdsgang

 • Boremønsteret og huldybden afhænger af bygningens geometri og struktur, og bestemmes af sagkyndige byggeplanlæggere.
 • Komponenten gennembores ikke fuldstændigt, men kun så tæt som muligt til den ydre kant af byggekomponenten.
 • Borehuller anbringes med en lille hældningsvinkel i den utætte byggekomponent indefra og ud, op til omkring 2/3 af komponentens tykkelse.
 • Injektionstætnerne anbringes i borehullerne og injiceres.

Yderligere anvendelsesområder til efterfølgende forsegling

 • Gardininjektion i bygningen
 • Injektion af dilatationsfuger
 • Injektion af bygningshulrum
 • Det flydende injektionsmateriale med lav viskositet fortrænger tilstedeværende vand og opbygger sammen med den omgivende bygning en elastisk tætning eller et elastisk injektionslegeme.

Eksempler

 • Boliger og industribygninger (kældre, underjordiske arealer)
 • Undergrounds- og kanalbygning (spildevandstekniske anlæg, metro)
 • Vandteknisk bygning (sluser, kamre, løb)
 • Tunnelbygning
DESOI Flächeninjektion
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
scroll top