Menu
Rissinjektion

HORISONTALSPÆRRE

Horisontalspærren (trykinjektion) er et tætningssystem mod opstigende kapillær fugt. Kældre bliver i stigende grad omdannet til opholdsrum. For at imødekomme de kvalitetskrav ,der er knyttet til en sådan forandring, må der i mange tilfælde udføres en professionel efterfølgende Bygningstætning af fugtige vægge. I tilfælde af hulrum, fyldes disse først op med cement. Formålet med horisontalspærren er at formindske kapillærerne i byggematerialet, at forhindre yderligere opstigning af fugt, og at reducere fugtindholdet i murværket. Hulrumsfyldningen og placeringen af en horisontalspærre foretages via det samme spydsystem.
Fordele og anvendelse
 • Stabilisering og solidering af murværk på injektionsstedet
 • Lavt forbrug af injektionsvæske gennem ved forudgående hulrumsopfyldning
 • Formindsket behov for tilbehør, for eksempel mindre borearbejde og færre anvendte spyd
 • Nedsat arbejdstid per løbende meter
Anvendelsesområder
 • Kan anvendes efterfølgende i ældre bygninger
 • Afhængigt af objekt- og fugtgennemtrængningsgraden kommer forskellige metoder til anvendelse
 • Forundersøgelser er afgørende som grundlag for afhjælpende foranstaltninger
 • Horisontalspærrer skal udføres over hele bygningsdelens tværsnit

 
Anvendelsesområder
 • Murværk med hulrum
 • Ensartet murværk
 • Ensartet murværk med lavt alkalisk indhold og med en fugtgennemtrængningsgrad >80%

MERE OM FORSKELLIGE PROCEDURER

Murværk med hulrum

En flertrinsinjektion ved hjælp af lavtryksproceduren fylder hulrum, spalter og sprækker med en krympefri injektionsmørtel vha. boretætnere. Via det samme spydsystem etableres en borekanal. Injektionsmaterialet indsprøjtes derefter vha. trykinjektion (3-5 bar) for bedre distribution. Herved kan der opnås optimal effekt i det injicerede murværk.


mere om produkterne

Murværk, massiv

Det valgte injektionsmateriale indføres i komponenten via boretætnere vha. kontinuerligt tryk (3 – 5 bar), der er tilpasset komponenten. Det er vigtigt at have en relativt jævn fordeling af injektionsmaterialet for at sikre, at der dannes en effektiv virkningszone i overensstemmelse hermed. Afhængigt af komponentbetingelserne skal injektionstrykket derfor opretholdes over en længere periode (fx flere minutter pr. tætner).

 
scroll top