Menu
Rissinjektion

ANKERSYSTEMER

Sanering af murværk kræver præcis viden om omstændighederne, som f.eks. bygninger, årsagssammenhæng, belastninger etc., således at den optimale saneringsforanstaltning kan vælges. DESOI ankersystemerne er testet og fås i versionerne, der er anført herunder. DESOI spiralankersystem er den ideelle løsning til at tætne revner. Den består af de to komponenter spiralanker og spiralankermørtel.

DESOI lukketryksstyring er en særlig udvikling. Enkeltlukketryksstyringen kompenserer for forskellige grader af trækbelastninger, dobbeltelukketryksstyringen dæmper trykbelastninger af forskellig styrke.

DESOI Spiral-ankersystem

Spiralankeret er spiralformet formet rustfrit stål, til reparation af beskadiget murværk. I murværket anvendes spiralankeret til ar begrænse revnebredden. For at etablere en fast forbindelse mellem spiralankre og de forskellige typer af murværk, er DESOI spiralanker-mørtel velegnet. Til kvalitativt brug tilbydes DESOI specialværktøj (Sten- og fugesave AS 170 / Fugningsteknik).


mere om produkterne

DESOI Anchor Plus W

Der hvor forbindelsen mellem yderforskalningen og den bærende væg ikke længere er til stede eller kun delvist er tilbage, er DESOI spiralankersystemet Anker Plus W den ideelle løsning. Systemet består af DESOI Plus W ankeret og DESOI spiralankermørtel.

Anker Plus W er skruet ind i spiralankermørtlen. Spiralankerets boring forårsager en højere hæftningsstyrke mellem de to systemkomponenter. Spiralankermørtlens "thixotrope" konsistens forhindrer udstrømning i mellem- og hulrum. DESOI anker Plus W af ægte rustfrit stål har en nominel diameter på 8 mm og fås fra 180 mm til 400 mm til (i trin på 20).
 

DESOI ANKERSTRØMPESYSTEM

For at for at stille pålidelige ankersystemer til rådighed for planlæggere og entrepenørvirksomheder, har DESOI GmbH specifikt fået testet og godkendt hæftningsstyrken og ankermodstanden i forbindelse med ankerstrømpesystemet hos en uafhængig officiel materialeafprøvningsinstitution¬. Formålet med undersøgelserne var at evaluere ankerstrømpens påvirkning på hæftningsforholdet mellem injektionsmørtel og murværk. Her blev der injektionsmørtelen undersøgt i et ugunstigt tilfælde med et borehul med glat væg. Yderligere vil der blive udarbejdet anbefalinger fra praksis med henblik på forbehandling og presning.
De udførte undersøgelser af sammenføjninger har vist, at med DESOI AnchorNox® tør-mørtel
  • Gode bindeegenskaber (middel > 1,5 N mm²)
  • ved ringe slør (< 0,1 mm)
blev opnået.

mere om produkterne

Forankringssystem - specielt

Leder du efter specielle forankringssystemer til dit byggeprojekt? Her finder du individuelt tilbehør til stabilisering af din bygning/ejendom. Desuden fremstiller DESOI også individuelle produkter, der er nøjagtigt skræddersyet til dine behov. Du er velkommen til at kontakte os.

 
scroll top