Menu

Fortrolighedspolitik

Fortrolighedspolitik for brug af hjemmesiden

Vi sætter pris på din interesse for vores hjemmeside. Beskyttelsen af dit privatliv er meget vigtig for os. Nedenfor kan du finde udførlig information, om hvordan vi håndterer dine data.
 

1 Databeskyttelseserklæring

Denne databeskyttelseserklæring forklarer måden, omfanget og formålet med behandling af personoplysninger (i det følgende "data") ifm. vores online tilbud og tilhørende hjemmesider, funktioner og indhold samt ekstern online besøg af vores sociale medier sider (herefter kollektivt betegnet "online tilbud"). Desuden beskriver vi de generelle principper bag vores dataindsamling. Med hensyn til anvendte udtryk som "behandling" eller "ansvarlig" henviser vi til forklaringer i artikel 4 i den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). Denne henvenelse om databeskyttelse går forud for vores generelle databeskyttelsesmeddelelse (obligatoriske oplysninger efter artikel 12 ff. DSGVO (GDPR)). For så vidt der ikke er fastsat nogen bestemmelser i denne privatlivspolitik for brug af hjemmesiden, gælder tilsvarende bestemmelser i den generelle databeskyttelseserklæring.

 

2 Kontaktoplysninger for den ansvarlige person

Ansvarlig person i henhold til Artikel 4, stk. 7 EU-databeskyttelses- grundforordningen (DSGVO) er
DESOI GmbH 
Gewerbestraße 16 
36148 Kalbach/Rhön 
info@desoi.de (see se impressum)).

Kontaktoplysninger til databeskyttelsesansvarlig

Kontaktoplysninger (arbejde)
Selskab: BerIsDa GmbH
Adresse: Justus-Liebig-Straße 4,
36093 Künzell
Telefon: +49 / 661 29 69 80 90
Email: datenschutz@berisda.de

 

3 Omfanget af behandling af personoplysninger

I princippet indsamler og bruger vi kun personoplysninger fra vores brugere i det omfang, det er nødvendigt for at levere en godt fungerende hjemmeside samt indhold og tjenester. En regelmæssig indsamling og brug af personoplysninger fra vores brugere foregår udelukkende med brugerens samtykke. En undtagelse gælder i de tilfælde, hvor forudgående samtykke ikke kan fås af reelle grunde, og behandling af data er tilladt af loven.

 

4 Retsgrundlage for behandling af personoplysninger

I det omfang vi får samtykke fra af den pågældende person til behandling af personoplysninger, gælder Art. 6, stk. af EU-databeskyttelsesforordning (GDPR) som retsgrundlag for behandling af personoplysninger. I forbindelse med behandlingen af personoplysninger, der er nødvendige for opfyldelsen af en kontrakt, som den registrerede er part i, gælder artikel 6, stk. af DSGVO som retsgrundlag. Dette gælder også for bearbejdningsprocedurer, der er nødvendige for at gennemføre kontraktmæssige foranstaltninger. I det omfang hvor det er nødvendigt at bearbejde personoplysninger for at opfylde en juridisk forpligtelse, som er pålagt vores virksomhed, gælder artikel 6, stk. af DSGVO som retsgrundlag. I tilfælde hvor behandlingen af personoplysninger gør sig nødvendig pga den gældende persons eller en anden persons væsentlige interesser gælder artikel 6, stk. 1 af DSGVO som retsgrundlag. Hvis behandlingen bliver nødvending nødvendig for at beskytte vores virksomheds eller tredjemands berettigede interesser, og opvejer den pågældende persons interesser, grundlæggende rettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder gælder artikel 6, stk. af DSGVO som retsgrundlag for denne behandling.

 

5 Hosting og e-mail afsendelse

De hosting-tjenester, vi bruger, er designet til at stille følgende tjenester til rådighed: Infrastruktur- og platformtjenester, beregningskapacitet, opbevaringplads og databasetjenester, e-mail, sikkerheds- og teknisk vedligeholdelse, som vi bruger til at gennemføre dette onlinetilbud. Herved bearbejder vi, henholdsvis vores hostingudbyders beholdningsdata, kontaktdata, indholdsdata, kontraktdata, anvendelsesdata, meta- og kommunikationsdata fra kunder, interesserede parter og besøgende af denne hjemmeside på grundlag af vores legitime interesser i eneffektiv og sikker levering af dette onlinetilbud i henhold til artikel 6 stk. af DSGVO sammenholdt med artikel 28 DSGVO (indgåelse af kontrakt om ordreforarbejdning).

 

6 Indsamling af adgangsdata og logfiler

Vi eller vores hostingudbyder indsamler på grundlag af vores legitime interesser i henhold til artikel 6, stk. af DSGVO, data om hver adgang til serveren, hvor denne service kan findes (såkaldte server logfiler). Adgangsdata indeholder navnet på den besøgte webside, filer, dato og klokkeslæt af besøget, datamængden, der overføres, besked om vellykket søgning, browsertype og -version, brugerens operativsystem, url (den tidligere besøgte side), IP-adressen og den anmodende udbyder. Logfile informationer gemmes af sikkerhedsmæssige grunde (f.eks. for at undersøge misbrug eller svigagtig aktivitet) i maksimalt 7 dage og bliver derefter slettet. Data, hvis bevarelse er påkrævet som eventuelt bevismateriale, er undtaget af sletning indtil endelig afklaring af den relevante hændelse.

 

7 Registrerede personers rettigheder

Du har ret til at anmode om en bekræftelse af, at de pågældende data bliver behandlet og kræve en beskrivelse af disse data samt yderligere oplysninger og en kopi af dataene i overensstemmelse med artikel 15 GDPR. Du har i overensstemmelse med art. 16 DSGVO ret til at kræve fuldførelse af data vedrørende dig eller rettelse af forkert data vedrørende dig. I overensstemmelse med artikel 17 GDPR har du ret til at kræve, at de relevante data straks slettes eller alternativt kræve en begrænsning af behandlingen af data i overensstemmelse med artikel 18 GDPR. Du har ret til at kræve, at de data, der vedrører dig og som du har leveret til os, fås i overensstemmelse med artikel 20 GDPR, og kræve at de overføres til andre ansvarlige. Du har yderligere i henhold til art. 77 DSGVO retten til at indgive klage til den kompetente tilsynsmyndighed.

 

8 Fortrydelsesret

Du har ret til at tilbagekalde tildelte samtykker i overensstemmelse med artikel 7 stk. 3 DSGVO med fremtidig virkning.

 

9 Fortrydelsesret

Hvis du har givet dit samtykke til bearbejdning af dine data, kan du til enhver tid tilbagekalde dette. En sådan tilbagekaldelse påvirker lovligheden af bearbejdningen af dine personlige oplysninger, når du har indgivet den til os. For så vidt vi baserer bearbejdningen af dine personlige data på en opvejning af interesser, kan du gøre indsigelse mod denne bearbejdning. Dette gælder, især hvis bearbejdningen ikke er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt vi har indgået med dig, som vi giver udtryk for ved beskrivelsen af hver funktion i denne privatlivspolitik. Ved udøvelse af en sådan indsigelse bedes du forklare årsagerne til, at vi ikke bør behandle dine personlige data. I tilfælde af en begrundet indsigelse fra din side, vil vi undersøge sagen og enten indstille eller tilpasse databehandlingen, eller påvise vores bindende berettigede grunde til videreførsel af denne bearbejdning. Du kan naturligvis til enhver tid gøre indsigelse mod bearbejdningen af dine personlige data til brug ved reklame og dataanalyse. Venligst meddel din indsigelse mod reklame direkte til ovennævnte ansvarlige person.

 

10 Sletning af data

De data, der bearbejdes af os, slettes eller begrænses i deres behandling i overensstemmelse med artikel 17 og 18 GDPR. Medmindre andet er udtrykkeligt angivet i denne databeskyttelseserklæring, slettes de data, der er lagret af os, så snart de ikke længere er nødvendige til deres oprindelige formål, og sletningen ikke er i strid med lovbestemte opbevaringspligter. Medmindre dataene ikke slettes, fordi de kræves til andre legitime formål, vil deres bearbejdning blive begrænset. Det betyder, at dataene bliver blokeret og ikke bearbejdet til andre formål. Dette gælder for eksempel data, der skal opbevares af kommercielle eller skattemæssige årsager. I henhold til lovbestemmelserne i Tyskland finder opbevaringen sted i 6 år i henhold til § 257 stk. 1 HGB (den tyske handelsret) (handelsbøger, varebeholdninger, åbningsbalancer, årsregnskaber, handelsbreve, regnskabsdokumenter mv.) samt i 10 år i overensstemmelse med § 147 stk. 1 AO (anordning) (bøger, optegnelser, lagerfortegnelser, regnskabsdokumenter, handels- og forretningsbreve, beskatningsdokumenter mv.).

 

11 Online-Shop

Hvis du ønsker at bestille i vores onlinebutik, er det nødvendigt for indgåelse af kontrakten at du opgiver dine personlige oplysninger, som vi har brug for til behandling af din ordre. Obligatoriske oplysninger, der kræves for udførelsen af kontrakterne, mærkes separat, andre detaljer er valgfrie. Vi bearbejder de data, du har leveret, til at behandle din ordre. Til dette formål kan vi videresende dine betalingsdata til vores hovedbank. Retsgrundlaget hertil er artikel 6, stk. 1 S. 1 litra b DSGVO. Du kan frivilligt oprette en kundekonto, således at vi kan gemme dine data til senere indkøb. Hvis du opretter en konto under "Min konto", vil de data, du angiver, blive gemt med mulighed for tilbagekaldelse. Du kan altid slette alle andre data, herunder din brugerkonto, i kundeområdet. Vi kan også behandle de oplysninger, du har angivet, til at informere dig om andre interessante produkter fra vores portefølje eller til at sende dig e-mails med tekniske oplysninger. På grund af kommercielle og skatteretlige regler er vi forpligtet til at gemme din adresse, betalings- og bestillingsdata i ti år. Men efter to år begrænser vi behandlingen, dvs. dine data bruges kun til at overholde de lovmæssige forpligtelser. For at forhindre uautoriseret adgang fra tredjeparter til dine personlige data, især økonomiske data, krypteres ordreprocessen ved hjælp af TLS-teknologien.

 

12 SSL- kryptering

Af sikkerhedsmæssige grunde anvender denne side SSL-kryptering for at beskytte overførslen af følsomt indhold, f.eks. de anmodninger, du sender til os, som hjemmesidens ejer. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved at adresselinjen i browseren ændrer si fra "http: //" til "https: //" og ved låsesymbolet i din browserlinje. Hvis SSL-kryptering er aktiveret, kan de data, du sender til os, ikke læses af tredjepart.

 

13 Nyhedsbrev

Med følgende oplysninger informerer vi dig om indholdet af vores nyhedsbrev samt registrering, afsendelse og statistiske evalueringsprocedurer samt din ret til indsigelse. Ved at abonnere på vores nyhedsbrev accepterer du dens modtagelse og de beskrevne procedurer. Indholdet af nyhedsbrevet: Vi sender kun nyhedsbreve, e-mails og andre elektroniske meddelelser med reklameoplysninger (i det følgende benævnt "nyhedsbrev") med modtagerens samtykke eller med en juridisk tilladelse. For så vidt indholdet af et nyhedsbrev er konkret beskrevet, er det relevant for brugernes samtykke. I øvrigt indeholder vores nyhedsbreve oplysninger om vores tjenester og os selv. Double-opt-in og logføring: Registrering til vores nyhedsbrev foregår i en såkaldt double-opt-in procedure. Det betyder, at du efter registrering modtager en e-mail, hvor du bedes om bekræftelse af din registrering. Denne bekræftelse er nødvendig, så ingen kan registrere med fremmede e-mail-adresser. Registreringen til nyhedsbrevet bliver protokolført for at kunne bevise registreringsprocessen i henhold til de lovmæssige krav. Dette omfatter opbevaring af tilmeldeldings- og bekræftelsestiden samt IP-adressen. Ligeledes vil ændringer i dine data, der er gemt hos forsendelsesleverandøren, blive protokolført. Registreringsdata: For at abonnere på nyhedsbrevet er det tilstrækkeligt at angive din e-mail adresse. Som eventuel anden mulighed kan vi bede dig om at angive et navn til pesonlig kommunikation i nyhedsbrevet. Forsendelse af nyhedsbrevet og den relaterede måling af resultatet er baseret på samtykke fra modtageren. artikel 6 stk. 1 litra a, artikel 7 GDPR. Protokolførelsen af registreringsprocessen er baseret på vores legitime interesser i overensstemmelse med artikel 6 stk. 1 litra f DSGVO. Vores interesse ligger i anvendelsen af et brugervenligt og sikkert nyhedsbrevssystem, der både tjener vores forretningsmæssige interesser og forbrugernes forventninger, og giver os også mulighed for at bevise samtykkerne. Opsigelse / tilbagekaldelse - Du kan til enhver tid opsige modtagelsen af vores nyhedsbrev, dvs. tilbagekalde dit samtykke. Et link til afmelding af nyhedsbrevet findes i slutningen af hvert nyhedsbrev. Vi kan gemme de indsendte e-mailadresser i op til tre år baseret på vores legitime interesser, inden vi sletter dem med det formål at sende nyhedsbreve for at fremlægge bevis for forudgående samtykke. Behandling af disse data er begrænset til det specifikke formål om at skulle forsvare eventuelle krav. En individuel anmodning om annullering er mulig til enhver tid, forudsat at den tidligere eksistens af et samtykke er bekræftet. Alle data på nyhedsbrevet gemmes på beskyttede servere i Tyskland. Forsendelsestjenesten bruger certificerede datacentre og dobbelt redundante data backups. Vi har en kontrakt med det agentur, der er ansvarligt for vores nyhedsbrev.

 

14 Nyhedsbrev - forsendelsesleverandør

Nyhedsbrevet sendes via mailingwork, en tjeneste fra mailingwork GmbH. Leverandørens databeskyttelsesbestemmelser kan ses her: https://mailingwork.de/datenschutz. Forsendelsesleverandøren er ansat baseret på vores legitime interesser i henhold til artikel 6 stk. 1 litra f DSGVO og en kontraktforarbejdningsaftale i henhold til artikel 28 stk. 3 s. 1 DSGVO. Forsendelsesleverandøren kan anvende data fra modtageren under et pseudonym, dvs. uden tildeling til en bruger, for at optimere eller forbedre deres egne tjenester, f.eks. til teknisk optimering af fragten og præsentation af nyhedsbreve eller til statistiske formål. Forsendelsesleverandøren bruger dog ikke dataene fra vores nyhedsbrevmodtagere til at adressere dem selv eller til at videregive dataene til tredjepart.

 

15 Nyhedsbrev - Succesmåling

Nyhedsbreve indeholder et såkaldt "web beacon", dvs. en pixelstørrelsesfil, der hentes fra vores server, når nyhedsbrevet åbnes af vores server eller, hvis vi bruger en forsendelsesleverandør fra hvis server der bliver indhentet. Indenfor rammerne af denne indhentning indsamles dernæst tekniske oplysninger, som f.eks. information om browseren og dit system, samt din IP-adresse og tidspunktet for indhentningen. Disse oplysninger bruges til den teknisk forbedring af tjenesteydelserne ved hjælp af tekniske data eller målgrupper og deres læsevaner ved hjælp af de steder, de indhenter fra (som kan bestemmes ved hjælp af IP-adressen) eller adgangstider. Statistiske undersøgelser omfatter også, om nyhedsbreve åbnes, hvornår de åbnes, og hvilke links der klikkes på. Af tekniske årsager kan disse oplysninge tildeles de enkelte nyhedsbrevmodtagere. Det er dog hverken vores eller, hvis der findes, vores forsendelsesudbyders mål at overvåger individuelle brugere. Vi bruger evalueringerne meget mere til at genkende vores brugeres læsevaner og tilpasse vores indhold til dem eller sende forskellige indhold i overensstemmelse med vores brugeres interesser. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne sporing ved at klikke på det separate link, der er angivet i hver e-mail eller informere os via en anden kontaktmåde. Oplysningerne gemmes, så længe du har abonneret på nyhedsbrevet. Efter en afmelding gemmer vi dataene rent statistisk og anonymt.

 

16 Cookies

"Cookies" er små filer, der gemmes på brugernes computere. Forskellige oplysninger kan gemmes i cookies. En cookie bruges primært til at gemme informationer om en bruger (eller den enhed, hvor cookien er opbevaret) under eller også efter besøget på et online tilbud. Midlertidige cookies, eller "session cookies" eller "forbigående cookies" er cookies, der slettes, når en bruger forlader et online tilbud og lukker sin browser. I en sådan cookie kan f.eks. indholdet af en indkøbskurv i en onlinebutik eller en login-status gemmes. Udtrykket "permanent" eller "vedholdende" refererer til cookies, der forbliver lagret, selv efter at browseren er lukket. For eksempel kan login-status gemmes, hvis brugerne besøger disse efter flere dage. Ligeledes kan en sådan cookie opbevare brugerens interesser, som bruges til måling af rækkevidde eller markedsføring. Som en "tredjeparts cookie" vil cookies blive tilbudt af andre udbydere end den person, der er ansvarlig for onlinetilbudet (ellers, hvis det kun er deres cookies, kaldes dette "first party cookies"). Vi kan bruge midlertidige og permanente cookies og specificere dette i sammenhæng med vores privatlivspolitik. Hvis brugere ikke vil have cookies gemt på deres computer, bliver de bedt om at deaktivere indstillingen i deres browserens systemindstillinger. Gemte cookies kan slettes i browserens systemindstillinger. Udelukkelsen af cookies kan medføre funktionelle begrænsninger af dette online tilbud. En generel indsigelse mod brugen af de cookies, der anvendes til online marketing, kan i en række tjenester forklares, især i tilfælde af sporing via den amerikanske side http://www.aboutads.info/choices/ eller EU-siden http://www.youronlinechoices.com/. Desuden kan lagring af cookies opnås ved at deaktivere dem i browserens indstillinger. Bemærk venligst, at ikke alle funktioner i dette onlinetilbud kan i givet fald bruges.

 

17 Google Analytics

Vi indsætter på grundlag af vores legitime interesser (dvs. interesse for analyse, optimering og økonomisk drift af vores onlinetilbud i henhold til artikel 6, stk. 1 litra f. DSGVO) Google Analytics, en webanalytiktjeneste af Google LLC ("Google"). Google bruger cookies. Oplysningerne fra cookien om brugen af online-tilbud fra brugerne overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der. Google er certificeret under Privacy-Shield- Agreement, som giver garanti for at overholde EU's databeskyttelseslovgivning (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Google vil bruge disse oplysninger på vores vegne for at evaluere brugen af vores online tilbud fra brugere, for at udarbejde rapporter om aktiviteterne i dette online-tilbud og at give os yderligere tjenester i forbindelse med brugen af dette online-tilbud og internettet. Derved kan brugerens pseudonymbrugsprofiler oprettes fra de behandlede data. Vi bruger kun Google Analytics med aktiveret IP-anonymisering. Dette betyder, at brugerens IP-adresse vil blive forkortet af Google inden for EU's medlemsstater eller i andre kontraherende stater i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i ekseptionelle tilfælde bliver den fulde IP-adresse overført til en Google-server i USA og forkortet der. IP-adressen, der indsendes af brugerens browser, slås ikke sammen med andre data fra Google. Brugerne kan forhindre lagring af cookies ved en tilsvarende indstilling af deres browsersoftware; brugerne kan også forhindre registreringen af den via cookien om deres brug af online tilbuddets data til Google, samt behandling af disse data af Google, ved at de downloader og installerer det under følgende link disponible browser-plugin: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. For flere oplysninger om dataanvendelse via Google, indstillings- og indsigelsesmuligheder, får du ved besøg på Googles websteder: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners ("Google bruger data, når du bruger websteder eller apps fra vores partnere"), http://www.google.com/policies/technologies/ads ("Anvendelse af data til reklameformål"), http://www.google.de/settings/ads ("Administration af oplysninger, som Google bruger til at vise dig reklame"). Alternativt kan Google Analytics forhindre dig i at installere browser-plugin'et, især i internetbrowsere af mobilenheder, ved at klikke på følgende link: Deaktiver Google Analytics Som følge heraf gemmes en såkaldt opt-out-cookie på din enhed, hvilket forhindrer fremtidig indsamling af dine data af Google Analytics, når du besøger denne hjemmeside.

 

18 Google Universal Analytics

Vi bruger Google Analytics i designet som "Universal Analytics". "Universal Analytics" betegner en proces i Google Analytics, hvor brugeranalysen er baseret på et pseudonym bruger-ID, og dermed oprettes en pseudonym profil af brugeren med information fra brugen af forskellige enheder (såkaldt "cross-device tracking").

 

19 Google Adwords-konverteringssporing

For statistisk at registrere brugen af vores hjemmeside og evaluere den med det formål at optimere vores hjemmeside bruger vi også Google konverteringssporing. Retsgrundlaget for dette er artikel 6, stk. 1 s. 1 litra f GDPR. Ved at gøre det vil Google Adwords sætte en cookie (se afsnit 4) på din computer, hvis du har nået vores hjemmeside via en Google-annonce. Disse cookies mister deres gyldighed efter 30 dage og bruges ikke til personlig identifikation. Hvis brugeren besøger visse sider på Adwords-kundens websted, og cookien endnu ikke er udløbet, kan Google og kunden genkende, at brugeren klikkede på annoncen og blev omdirigeret til denne side. Hver Adwords-kunde modtager en anden cookie. Cookies kan således ikke spores via Adwords-kundernes websteder. De ved hjælp af Conversion-Cookies indsamlede oplysninger bruges til at generere konverteringsstatistikker for AdWords-kunder, der har valgt konverteringssporing. Adwords-kunder får det samlede antal brugere at vide, der klikkede på deres annonce og blev omdirigeret til en konverteringssporing-tagside. Men de modtager ingen oplysninger, som personligt identificerer brugere. Hvis du ikke vil deltage i sporingsprocessen, kan du også nægte den hertil nødvendige indstilling af en cookie - f.eks. via en browserindstilling, der generelt deaktiverer den automatiske indstilling af cookies. Du kan også deaktivere cookies til konverteringssporing ved at indstille din browser til at acceptere at cookies fra domænet "www.googleadservices.comblokeres. Googles databeskyttelsesbelæring for konverteringssporing findes her (https://services.google.com/sitestats/de.html).

 

20 Google Maps

Vi integrerer landkortene fra Google Maps-tjenesten leveret af Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Darabeskyttelsseserklæring: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated. Ved besøget på hjemmesiden modtager Google de oplysninger, du har fået adgang til på den tilsvarende underside på vores hjemmeside. Derudover overføres forskellige generelle personlige data som IP-adresse, dato og klokkeslæt for anmodningen, indholdet af anmodningen, adgangsstatus, mængden af data, der overføres, webstedet, hvor anmodningen kommer fra, browser, operativsystem og dets grænseflade, sprog og version af browsersoftwaren, tidszoneforskel til GMT. Dette gøres uanset om Google stiller en brugerkonto til rådighed, som du er logget ind på, eller hvis der ikke er nogen brugerkonto. Når du er logget ind på Google, vil dine data blive tildelt direkte til din konto. Hvis du ikke ønsker at blive tilknyttet med din profil hos Google, skal du logge ud, før du aktiverer knappen. Google gemmer dine data som brugsprofiler og bruger dem til reklame, markedsundersøgelser og / eller behovsbaseret website design. En sådan evaluering udføres især (selv for brugere, der ikke er logget ind) til at levere behovsbaseret reklame og informere andre brugere af det sociale netværk om dine aktiviteter på vores hjemmeside. Du har ret til at protestere mod oprettelsen af disse brugerprofiler, og du skal kontakte Google for at udøve den.

 

21 Online tilstedeværelse i sociale medier

Vi opretholder online tilstedeværelse inden for sociale netværk og platforme for at kommunikere med kunder, udsigter og brugere, der er aktive der, og informere dem om vores tjenester. Ved henvendelse til de respektive netværk og platforme gælder vilkårene og retningslinjerne for databehandling for deres respektive operatører. Medmindre andet er angivet indenfor rammerne for vores databeskyttelseserklæring, behandler vi brugernes data, så længe de kommunikerer med os inden for de sociale netværk og platforme, f.eks. skrive artikler om vores online tilstedeværelse eller sende os beskeder.

 

22 Integration af tjenester og indhold af tredjeparter

Inden for vores online tilbud er vi afhængige af vores legitime interesser (dvs. interesse for analyse, optimering og økonomisk drift af vores online tilbud i henhold tilartikel 6, stk. 1 litra f. DSGVO) indsætter vi tredjeparts indhold eller serviceydelser til at inkorporere deres indhold og tjenester, såsom videoer eller skrifttyper (samlet benævnt "indhold"). Dette forudsætter altid, at tredjepartsleverandører af disse indhold opfatter brugerens IP-adresse, da de ikke kunne sende indholdet til deres browser uden IP-adressen. IP-adressen er derfor nødvendig for præsentationen af disse indhold. Vi bestræber os på at bruge kun indhold, hvis respektive leverandører bruger IP-adressen udelukkende til levering af indholdet. Tredjeparter kan også bruge såkaldte pixel-tags (usynlige grafikker, også kaldet "web beacons") til statistiske eller markedsmæssige formål. "Pixel tags" kan bruges til at evaluere information, som besøgende trafik på siderne på denne hjemmeside. De pseudonyme oplysninger kan gemmes i cookies på brugerens enhed og omfatter tekniske oplysninger om browser og operativsystem, henvisende websteder, besøgstid og yderligere oplysninger om brugen af vores online tilbud, samt forbindes med sådanne oplysninger fra andre kilder.

 

23 Google Fonts

Vi inkorporerer skrifttyperne ("Google Fonts"), der leveres af Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Darabeskyttelsseserklæring: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

24 Google Tag Manager

Dette websted benytter sig af Google Tag Manager fra Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Tag Manager bruges til at administrere tags på websteder via en grænseflade og giver os mulighed for at kontrollere den nøjagtige integration af tjenester på vores websted. Dette giver os mulighed for fleksibelt at integrere yderligere tjenester for at evaluere brugeradgang til vores websted.
Google Tag Manager bruges på grundlag af vores legitime interesser, dvs. interesse i at optimere vores tjenester i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR.
Yderligere oplysninger findes i databeskyttelseserklæringen for Google Tag Manager: https://www.google.de/tagmanager/use-policy.html.

 

25 Google reCAPTCHA

Vi anvender "Google reCAPTCHA" (herefter benævnt som "reCAPTCHA") på dette websted. Udbyderen er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.
Ved hjælp af reCAPTCHA kontrolleres, hvorvidt data på dette websted (f.eks. i en kontaktformular) indtastes af en person eller af et automatiseret program. For at gøre dette analyserer reCAPTCHA adfærden hos vedkommende, der besøger webstedet, baseret på forskellige egenskaber. Denne analyse igangsættes automatisk, så snart den besøgende tilgår webstedet. I forbindelse med analysen evaluerer reCAPTCHA forskellige oplysninger (f.eks. IP-adresse, hvor længe den besøgende opholder sig på webstedet eller brugerens bevægelser med musen). Under analysen indsamles data, og de videresendes til Google.
ReCAPTCHA-analyserne kører fuldstændig i baggrunden. De besøgende på webstedet informeres ikke om, at en analyse finder sted.

Dataene opbevares og analyseres på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Ejeren af webstedet har en legitim interesse i at beskytte sine onlinetilbud mod uberettiget automatiseret spionage og mod spam. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, finder behandlingen udelukkende sted på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR; samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Yderligere oplysninger om Google reCAPTCHA kan findes i Googles regler om databeskyttelse og brugsbetingelser på følgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=de og https://policies.google.com/terms?hl=de slettet.

 

26 Kontakt via e-mail

1. Beskrivelse og omfang af databehandling
På vores websted og vores underskrifter har vi stillet e-mailadresser til rådighed, som kan bruges til at kontakte os. I dette tilfælde gemmes brugerens personoplysninger, der sendes via e-mail.

Overførsel af data til tredjeparter finder ikke sted i forbindelse dermed. Dataene bruges udelukkende til behandling af samtalen.

2. Retsgrundlag for databehandling
Retsgrundlaget for behandlingen af de data, der sendes i forbindelse med afsendelse af en e-mail, er artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Hvis kontakten via e-mail har til hensigt at indgå en kontrakt, er det supplerende retsgrundlag for behandlingen artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR.

3. Formål med databehandling
Behandlingen af personoplysningerne har kun til formål at behandle kontakten. Dette inkluderer også den berettigede legitime interesse i at behandle dataene.

4. Opbevaringens varighed
Dataene slettes, lige så snart de ikke længere er nødvendige for deres indsamling. For personoplysningerne, der sendes via e-mail, er det tilfældet, når den respektive samtale med brugeren er afsluttet. Samtalen betragtes for afsluttet, når det kan udledes af omstændighederne, at de relevante fakta er blevet endelig afklaret.

5. Indsigelses- og elimineringsmulighed
Hvis en bruger kontakter os via e-mail, kan vedkommende til enhver tid gøre indsigelse mod opbevaring af sine personoplysninger. I et sådant tilfælde kan samtalen ikke fortsætte.

Alle personoplysninger, der er gemt i forbindelse med kontakten, bliver i dette tilfælde slettet. alt slettet.

 

27 Kontaktformular

1. Beskrivelse og omfang af databehandlingen
Der er en kontaktformular tilgængelig på vores websted, som kan bruges til at kontakte os elektronisk. Såfremt en bruger benytter sig af denne mulighed, bliver de data, der er indtastet i inputmasken, sendt til os og gemt.
Disse data er: Kundenummer, for- og efternavn, gade, husnummer, postnummer, by, land, emneområde, telefon, e-mail, kommentarer

På tidspunktet for afsendelsen af meddelelsen gemmes også følgende data:
Der følger en liste over de relevante data. Eksempler kan være:
(1) Brugerens IP-adresse
(2) Dato og klokkeslæt for registrering

Under afsendelsesprocessen indhentes dit samtykke til behandling af data, og der henvises til denne databeskyttelseserklæring.
Overførsel af data til tredjeparter finder ikke sted i forbindelse dermed. Dataene bruges udelukkende til behandling af samtalen.

2. Retsgrundlag for databehandlingen
Retsgrundlag for behandling af data er i nærværelse af brugerens samtykke artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR. Hvis kontakten har til hensigt at indgå en kontrakt, er det supplerende retsgrundlag for behandlingen artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR.

3. Formål med databehandling
Behandlingen af personoplysningerne fra inputmasken har kun til formål at behandle kontakten. De øvrige personoplysninger, der behandles under afsendelsesprocessen, har til formål at forhindre misbrug af kontaktformularen samt at sikre vores it-systemers sikkerhed.

4. Opbevaringens varighed
Dataene slettes, lige så snart de ikke længere er nødvendige for deres indsamling. Dette er tilfældet for personoplysningerne fra kontaktformularens inputmaske, når den respektive samtale med brugeren er afsluttet. Samtalen betragtes for afsluttet, når det kan udledes af omstændighederne, at de relevante fakta er blevet endelig afklaret.
 
Ændringer og opdateringer af databeskyttelseserklæringen
Vi beder dig om regelmæssigt at informere dig selv om indholdet af vores privatlivspolitik. Vi tilpasser privatlivspolitikken, så snart ændringerne i den databehandling, vi foretager, kræver det. Vi informerer dig så snart ændringerne kræver din deltagelse (f.eks. samtykke) eller anden individuel anmeldelse.
scroll top