Menu

Lanse/nedramnings injektion

More Informations
Filter
Filter
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 126250 OR shop_item_has_category.category_line_no = 126250 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page

Lanse/nedramnings injektion

Ved denne fremgangsmåde rammes stålrør med udgangshuller i siden og spids ned i jorden. Matchende forlængerstykker fås både med og uden udgangshuller samt forseglede udgangshuller. Metoden er særligt velegnet til ringe dybder i let gennemtrængelige underlag. Den maksimale rammedybde afhænger af underlagets beskaffenhed. I praksis kan der realiseres dybder op til 15 meter. Injektionsmaterialet kan trænge ned i jorden via alle åbninger. Når der bruges nedramning med tabt spids, strømmer fyldstoffet fra enden af lansen. Ved injektioner under fundamentsplader skal disse forbores i overensstemmelse hermed. Ved forsegling anvendes injektionspacker med koblingsmuffe.
Rammverpresslanzen

Bodeninjektion mit
Rammverpresslanzen 

PDF deutsch/englisch

PDF deutsch/französisch

Technical Opinion
Ram Injection Lances

 open PDF

Fordele og anvendelser

 • Lanser til nedramning kan tilpasses individuelt alt efter rammedybde
 • Ved nedramning af lanser på Ø 21,3 mm opstår der ikke revner (ringspalter)omkring den ydre diameter, og derved løber der ikke noget injektionsmateriale ukontrolleret ud
 • Let at anvende manuelt uden omfattende brug af maskiner
 

Anvendelsesområder

 • Stabilisering af byggegrund
 • Særlig velegnet til lave dybder i let gennemtrængelig jord
 • Fastgøring af løse sten
 • Understøttelse af bygninger
 • Tætningsslør
 • Efterfølgende tætninger
 • Hævningsinjektioner
 • Stabilisering af maskinfundamenter

Lanse til nedramning med tabt spids - materialeudslip forneden

Ram lansen ned til den ønskede dybde og træk den ca. 10 cm tilbage, så spidsen kan løsnes fra lansen. Start injektionsprocessen, og træk om nødvendigt lansen op igen og injicer i en ny dybde.

Fordele og anvendelser

 • Muliggør trinvis injektion
 • Muliggør målrettet injektion ved en defineret dybde
Rammverpresslanze mit seitlichen Austrittslöchern

lanse til nedramning med udgangshuller i siden

Ram lansen ned til den ønskede dybde. Ved hjælp af lansekombination med og uden huller er en injektion i hele det perforerede område mulig. F.eks: Injektion med en 5 meter lang lanse, hvoraf de tre nederste meter er udstyret med udgangshuller i siden.
Rammverpresslanze mit abgedeckte, seitlichen Austrittslöchern

Lanse til nedramning med forseglede udgangshuller i siden

Disse lanser bruges på samme måde som lansen til nedramning, men med den fordel, at når de rammes ned, kan der ikke trænge nogen urenheder ind, takket være lansens forseglede udgangshuller. Denne variant er særlig velegnet til sandjord, og når man skal passere gennem vandførende lag.

Fordele og anvendelser

 • Ingen indtrængning af forurenende stoffer takket være forsegling
 • Velegnet til binding af løs, sandet underlag
 • Meget høj injektionssikkerhed

Pilotering Piloteringslanser

 1. Skru piloteringsudvidelsen på piloteringslansen
 2. Slå piloteringslansen ned i byggegrunden med den elektriske piloteringshammer og sætteværktøjet.
 3. Løsn piloteringsudvidelsen mod uret med skrue-/boremaskinen
 4. Skru muffen, det følgende mellemstykke, på piloteringsudvidelsen med to omdrejninger, og spænd hele piloteringslansen sammen ved hjælp af skrue-/boremaskinen (samlet spænd 40 mm)
 5. Slå piloteringslansen yderligere ned i jorden med piloteringshammeren.
 6. Gentag punkt 3 og 5 indtil den ønskede dybde er nået.
Rammverfahren, Rammverpresslanzen
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
scroll top