Menu

DESOI Quick Seal

More Informations
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
                 -- LEFT JOIN shop_permissions_group_link ON shop_permissions_group_link.item_no = shop_view_active_item.item_no
  		 														-- AND shop_permissions_group_link.company = shop_view_active_item.company     
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 115000 OR shop_item_has_category.category_line_no = 115000 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 

DESOI Quick Seal – Tætnings- og injektionsprofil

Med det nye system kombineres to procedurer i ét produkt for pålidelig tætning af ekspansions-, konstruktions- og bevægelsesfuger. Således kan der garanteres en sikker fugesanering eller genforsegling af vandtætte betonkonstruktioner. Den fleksible, forseglings- og injektionsprofil i syv segmenter indsættes i den beskadigede fuge, fastgøres og tilbagepresses med et byggekemisk fyldstof. Tætnings- og injektionsprofilen er delbar og er egnet til fugebredder fra 18 til 26 mm.

Mineralischer Füllstoff
Fugensanierung / Nachdichtung von WU-Betonkonstruktionen

PDF deutsch/englisch
PDF deutsch/französisch

En kombination af DESOI Quick Seal og den rektangulære stålnippel

 
DESOI Quick Seal - Abdichtungs- und Injektionsprofil

Fordele

 • Sikker fugetætning
 • Tidsbesparelse – ingen boring
 • Ingen knækkede kanter
 • Bevægelige, variable segmenter – enkel, hurtig montering
 • Kan forkortes individuelt (300 mm efter hvert segment)
 • Min. 18 mm – maks. 26 mm fugebredde

Montering

 1.  Indsæt det første segment af DESOI Quick Seal i den utætte fuge, og spænd spændemøtrikkerne såvel som spænde- og injektionsrøret fast med en skrue-/boremaskine (topnøgle). Dette presser tætningsprofilen sammen (elastisk), og fikserer den i fugen. Følg samme fremgangsmåde med de andre segmenter.
 2. Når alle segmenter er monteret, skrues fladnippel M6 på spænde- og injektionsrørene.
 3. Forsegl eventuelle mellemrum med rektangulære stålnipler – indsæt i fugen og fikser med en spændeknebel.
 4. Start injektionsprocessen

DESOI Quick Seal - installation

Injection of chemical filling material

Rektangulær stålnippel

Fordel/bemærkning

 • Tidsbesparelse – ingen boring
 • Ingen knækkede kanter
 • Udfyldning af små huller
 • Ingen borekanaler efter injektion


Bemærk
Den rektangulære stålnippel bruges til at lukke mellemrum, der kan opstå som følge af forskellen mellem fuge- og segmentlængder.
DESOI Quick Seal
scroll top