Menu

DESOI Quick Seal

More Informations
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
                 LEFT JOIN shop_permissions_group_link ON shop_permissions_group_link.item_no = shop_view_active_item.item_no
  		 														AND shop_permissions_group_link.company = shop_view_active_item.company     
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 115000 OR shop_item_has_category.category_line_no = 115000 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 

DESOI Quick Seal – Tætnings- og injektionsprofil

Med det nye system kombineres to procedurer i ét produkt for pålidelig tætning af ekspansions-, konstruktions- og bevægelsesfuger. Således kan der garanteres en sikker fugesanering eller genforsegling af vandtætte betonkonstruktioner. Den fleksible, forseglings- og injektionsprofil i syv segmenter indsættes i den beskadigede fuge, fastgøres og tilbagepresses med et byggekemisk fyldstof. Tætnings- og injektionsprofilen er delbar og er egnet til fugebredder fra 18 til 26 mm.

Mineralischer Füllstoff
Fugensanierung / Nachdichtung von WU-Betonkonstruktionen

PDF deutsch/englisch
PDF deutsch/französisch

En kombination af DESOI Quick Seal og den rektangulære stålnippel

 
DESOI Quick Seal - Abdichtungs- und Injektionsprofil

Fordele

 • Sikker fugetætning
 • Tidsbesparelse – ingen boring
 • Ingen knækkede kanter
 • Bevægelige, variable segmenter – enkel, hurtig montering
 • Kan forkortes individuelt (300 mm efter hvert segment)
 • Min. 18 mm – maks. 26 mm fugebredde

Montering

 1.  Indsæt det første segment af DESOI Quick Seal i den utætte fuge, og spænd spændemøtrikkerne såvel som spænde- og injektionsrøret fast med en skrue-/boremaskine (topnøgle). Dette presser tætningsprofilen sammen (elastisk), og fikserer den i fugen. Følg samme fremgangsmåde med de andre segmenter.
 2. Når alle segmenter er monteret, skrues fladnippel M6 på spænde- og injektionsrørene.
 3. Forsegl eventuelle mellemrum med rektangulære stålnipler – indsæt i fugen og fikser med en spændeknebel.
 4. Start injektionsprocessen

DESOI Quick Seal - installation

Injection of chemical filling material

Rektangulær stålnippel

Fordel/bemærkning

 • Tidsbesparelse – ingen boring
 • Ingen knækkede kanter
 • Udfyldning af små huller
 • Ingen borekanaler efter injektion


Bemærk
Den rektangulære stålnippel bruges til at lukke mellemrum, der kan opstå som følge af forskellen mellem fuge- og segmentlængder.
DESOI Quick Seal
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
scroll top