Menu

mixet

Fugning af murstensvægge

Ved renovering af synligt murværk af mursten eller natursten, viser det sig ofte at være nødvendigt at udelukke yderligere fugtbelastning gennem en fornyelse af alle fugerne.

mere om produkterne

Sprøjtning, transport og filling

Inden for bygningsrenovering og restaurering af fuger tilbydes der forskellige materialer, der kan sprøjtes på og fyldes, så det originale stof ikke forurenes. For at imødekomme de særlige murværksforhold findes der et stort antal indsprøjtningsteknikker og mulige anvendelser. Udvalget af passende tilbehør til dit byggeprojekt er tilsvarende stort.

 

Blindnippel

Hurtig og sikker lukning af borehuller, anker- og rørgennemføringer. Blindnipler tætner mod vand, forurening, skadedyr og meget mere. Fastspænding i de runde åbninger udføres med en topnøgle over spændemøtrikken; montering over hovedet i lofter er også ukompliceret.


mere om produkterne

DESOI Gevindpæle

DESOI gevindpæle gør det muligt at virkeliggøre en bygningsstruktur på meget kort tid, og næsten overalt. På grund af pælenes lave vægt er det muligt at anvende dem indenfor næsten alle områder. Gevindpælens spiralform skaber et unikt forhold mellem tværsnittet og den samlede overflade, og giver høj tryk- og trækbelastning.Installationen udføres med en hydraulisk eller pneumatisk hammer, der bogstaveligt talt skruer pælene ned i jorden.
 

Træbeskyttelse

Træbeskyttelse omfatter alle foranstaltninger, der forhindrer hhv. ødelæggelsen af træ eller trækonstruktioner og forringelse. Angreb af ægte hussvamp er et alvorligt byggeriproblem ifølge tysk lov (Bürgerliches Gesetzbuches - BGB.) Som regel er en overfladisk behandling ikke tilstrækkelig nok, så injektionsmetoden må tages i anvendelse.
 

Product range - Service

 
scroll top