Menu

Lanse/nedramnings injektion - Træk

More Informations
Filter
Filter
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 127500 OR shop_item_has_category.category_line_no = 127500 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page
12

Indsprøjtning og samtidig trækning af piloteringsinjektionslanser med tabte spidser

En særlig proces er den samtidige indsprøjtning og trækning af piloteringsinjektionslanser ved brug af den tabte spids. DESOI leverer det komplette udstyr til manuel eller pneumatisk maskinteknologi. Der skal bruges en kontraventil til indsprøjtning af ekspanderende materialer. Systemet er let at bruge, genanvendeligt (bortset fra spidsen), og det kan installeres uden stort udstyr. Som følge heraf er der kun en lille belastning af undergrunden og den umiddelbare nærhed. Målrettet injektion i henhold til volumen- eller trykkriterium er muligt. Metoden bruges til fyldning af hulrum i jorden til forsegling af f.eks. dæmninger og jordvægge og til jordstabilisering og -konsolidering.
 
Flyer Rammverpresslanze
Flyer Ram injection lances

open PDF

Injektion

Arbejdstrin
 • Indstil piloteringsinjektionslansen med tabte spidser
 • Placering af den pneumatiske trækanordning, fastgørelse af undergrunden med en afstrygnings- og støtteplade (Nr. 11516 + 11518)
 • Trækningshoved (Nr. 11530 + 11535) placeres på piloteringsinjektionslansen
 • Bajonettilslutning (Nr. 20639-38) skrues af
 • Materialeslange (Nr. 13683) tilsluttes til DESOI PowerInject SP-20
 • DESOI PowerInject SP-20 skruepumpe (Nr. 13576) sættes i drift med materialet
 • Materialeslanger (Nr. 13684) forbindes og tilsluttes til piloteringsinjektionslansen
 • Piloteringsinjektionslanse med pneumatisk trækanordning (Nr. 11525) trækkes ca. 3 cm
 • Start injektionsenheden, materialestrømmen skubber spidsen ud, og materialestrømmen begynder
 • Juster trækhastigheden efter dine behov

Træk

Arbejdstrin
 • Når udtrækningshøjden er nået (ca. 3 m), skal DESOI PowerInject SP-20 slukkes, begge kugleventiler lukkes
 • Afbryd materialeslanger
 • Åbn kugleventilen kort for at aflaste trykket fra materialeslangen og luk den derefter igen
 • Fastgør materialeslangen med en dobbelt fjederklemme
 • Løsn lansen over trækanordningen med to vandpumpetænger, og vrid den fra hinanden i hånden
 • Tag piloteringsinjektionslansen af (skyl om nødvendigt), tag materialeslangen af
 • Efter behov injiceres og trækkes yderligere lanser eller rengøres arbejdsmateriale

Alternativt kan piloteringsinjektionslanserne trækkes med en minigraver eller lignende.
scroll top