Slørinjektion

SLØRINJEKTION (GELINJEKTION)

En gennemprøvet metode til efterfølgende forsegling i forbindelse med tunnelbygning, ingeniørkonstruktioner, boliger og industribygninger, parkeringshuse, undergrunds- og kanalbygning samt vandteknisk byggeri. Slørinjektion med acrylat-gel (hydrostruktur-harpiks) tætner indefra og ud i bygninger i kontakt med, eller dækket af, jord, såvel som udfylder revner, defekter, hulrum, samlinger. Den egnede injektionsteknik og injektionstætnere, såvel som en saneringsplan udført af sagkyndige, sikrer at bygningens tætning lykkes.

Krav til injektionstætnerne

 • Pålidelig montering af komponenten i forbindelse med procesrelaterede indsprøjtningstryk
 • Modstand mod korrosion i de dele der efterlades i byggekomponenten
 • Mulighed for afspærring
 • Tilpasset tværsnit til injektionsmaterialets krævede tilføringsmængde og flydeegenskaber
 • Kontraventiler med lavt åbningstryk

Arbejdsgang

 • Et raster-lignende mønster af borehuller gennemtrænger hele strukturen indefra og ud ifølge et bestemt boreskema, afhængigt af objektet.
 • Injektionstætnerne anbringes i borehullerne og injiceres.
 • Bygningen omgives af jord/sand. Gel-sløret trænger ind porestrukturen og danner en blanding, der forhindrer vand i at få adgang til konstruktionen, dilatationsfuger etc.

Injektionstætnere

 • Boretætnere (ståltætnere)
 • Slagtætnere (plasttætnere)
Slørinjektion (gelinjektion)
DESOI Slørinjektion (gelinjektion)

Indsatsområder i forbindelse med efterfølgende tætning

 • Slørinjektion i byggegrunden
 • Injektion af bevægelige samlinger
 • Injektion af hulmure
 • Det flydende injektionsmateriale forskyder med sin lave viskositet det eksisterende vand, og danner hhv. en elastisk tætning og et elastisk injektionslegeme sammen med det omgivende byggegrundlag.

Eksempler

 • Tunnelbygning
 • Ingeniørkonstruktioner
 • Boliger og industribygninger (kældre, underjordiske arealer)
 • Parkeringshuse
 • Undergrounds- og kanalbygning (spildevandstekniske anlæg, metro)
 • Vandteknisk bygning (sluser, kamre, løb)
Curtain injection and masonry injection with acrylate gel

Curtain injection and masonry injection 

PDF open in german/english

PDF open in german/french

Butik

tysk
engelsk
fransk

Kontakt

Rådgivning & salg

Telefon +49 6655 9636-0
sales@desoi.de