Lanse til nedramning

ANVENDELSE AF LANSER TIL NEDRAMNING

Ved denne fremgangsmåde rammes stålrør med udgangshuller i siden og spids ned i jorden. Matchende forlængerstykker fås både med og uden udgangshuller samt forseglede udgangshuller. Metoden er særligt velegnet til ringe dybder i let gennemtrængelige underlag. Den maksimale rammedybde afhænger af underlagets beskaffenhed. I praksis kan der realiseres dybder op til 15 meter. Injektionsmaterialet kan trænge ned i jorden via alle åbninger. Når der bruges nedramning med tabt spids, strømmer fyldstoffet fra enden af lansen. Ved injektioner under fundamentsplader skal disse forbores i overensstemmelse hermed. Ved forsegling anvendes injektionspacker med koblingsmuffe.

Fordele og anvendelser

 • Lanser til nedramning kan tilpasses individuelt alt efter rammedybde
 • Ved nedramning af lanser på Ø 21,3 mm opstår der ikke revner (ringspalter)omkring den ydre diameter, og derved løber der ikke noget injektionsmateriale ukontrolleret ud
 • Let at anvende manuelt uden omfattende brug af maskiner

Anvendelsesområder

 • Stabilisering af byggegrund
 • Særlig velegnet til lave dybder i let gennemtrængelig jord
 • Fastgøring af løse sten
 • Understøttelse af bygninger
 • Tætningsslør
 • Efterfølgende tætninger
 • Hævningsinjektioner
 • Stabilisering af maskinfundamenter
Ramningspæle - injektion i byggegrunden
Ramningspæle - tryk under bygningsdele

Pilotering Piloteringslanser

 1. Skru piloteringsudvidelsen på piloteringslansen
 2. Slå piloteringslansen ned i byggegrunden med den elektriske piloteringshammer og sætteværktøjet.
 3. Løsn piloteringsudvidelsen mod uret med skrue-/boremaskinen
 4. Skru muffen, det følgende mellemstykke, på piloteringsudvidelsen med to omdrejninger, og spænd hele piloteringslansen sammen ved hjælp af skrue-/boremaskinen (samlet spænd 40 mm)
 5. Slå piloteringslansen yderligere ned i jorden med piloteringshammeren.
 6. Gentag punkt 3 og 5 indtil den ønskede dybde er nået.
Pilotering Piloteringslanser

Lanse til nedramning med tabt spids - materialeudslip forneden

Ram lansen ned til den ønskede dybde og træk den ca. 10 cm tilbage, så spidsen kan løsnes fra lansen. Start injektionsprocessen, og træk om nødvendigt lansen op igen og injicer i en ny dybde.

Fordele og anvendelser

 • Muliggør trinvis injektion
 • Muliggør målrettet injektion ved en defineret dybde
 • Lanse til nedramning med tabt spids - materialeudslip forneden
  Lanse til nedramning med tabt spids - materialeudslip forneden

  Lanse til nedramning med udgangshuller i siden

  Ram lansen ned til den ønskede dybde. Ved hjælp af lansekombination med og uden huller er en injektion i hele det perforerede område mulig. F.eks: Injektion med en 5 meter lang lanse, hvoraf de tre nederste meter er udstyret med udgangshuller i siden.

  Lanse til nedramning med udgangshuller i siden
  Lanse til nedramning med udgangshuller i siden

  Lanse til nedramning med forseglede udgangshuller i siden

  Disse lanser bruges på samme måde som lansen til nedramning, men med den fordel, at når de rammes ned, kan der ikke trænge nogen urenheder ind, takket være lansens forseglede udgangshuller. Denne variant er særlig velegnet til sandjord, og når man skal passere gennem vandførende lag.

  Fordele og anvendelser

 • Ingen indtrængning af forurenende stoffer takket være forsegling
 • Velegnet til binding af løs, sandet underlag
 • Meget høj injektionssikkerhed
 • Lanse til nedramning med forseglede udgangshuller i siden
  Lanse til nedramning med forseglede udgangshuller i siden

  Butik

  tysk
  engelsk
  fransk

  Kontakt

  Rådgivning & salg

  Telefon +49 6655 9636-0
  sales@desoi.de