Injektionslange

INJEKTIONSLANGE / SLANGEINJEKTION

Siden begyndelsen af ​​70'erne anvendes injektionsslange-systemer som et alternativ eller som suplement til tætning af fugebånd og fugeplader. Der er tale om en injicerbar fugemasse i slange- eller kanalform. Efterfølgende utætheder kan målrettet forsegles ved at injicere polyurethan-harpiks, akryl-harpiks, cementfugemasse eller cementlim.

DESOI Injektionslange
DESOI Slangeinjektion

Fordele og anvendelse

 • Nem installation og fleksibel tilpasning til fugeforløbet
 • Placeres direkte på konstruktionsfugen
 • Ekstra tætning ved fugebånd eller fugeplade
 • Mulighed for tætning ved konstruktionsfuger i beton og armeret beton
 • Omkostningsbesparende industriel proces til forebyggende og efterfølgende tætning
 • Injektionsslange-systemer kan også installeres i et kompliceret fugeforløb, hvor installationen af fugebånd eller fugeplader er konstruktivt meget vanskelig
 • Det afgøres, ved inspektion af byggepladsen og en anvendelighedsdokumentation (byggeteknisk certifikat), hvorvidt injektionsslange-systemet er egnet.

Anvendelsesområder

Injektionslange-systemer er omfattet af byggereglementet A del 2, nr. 1.4. under fugetætningssystemer, f.eks. i grundvandssystemer (vandtæt beton)

Udarbejdelse af en vandtæt konstruktionsfuge i betonkonstruktioner ved planlagt injektion

Anvendes ved for eksempel vandbygningsarbejder, rensningsanlæg, underjordiske parkeringsanlæg og tunnelanlæg

Installationsvejledning

DESOI Installationsvejledning
 • Injektionsslangen skal fastgøres ubevægeligt til bygningsdelen af hærdet beton, således at slangen ikke kan flyde ud i den nystøbte beton
 • Generelt udføres fastgørelsen af ​​injektionsslangen med specielle monteringsbeslag i en afstand på ca. og max. 15 cm. Hvor det er relevant, bør denne afstand modificeres i overensstemmelse med forholdene på byggepladsen.
 • For områder med krydsende slanger skal gensidigt pres fra slangerne undgås
 • Længde for injektionsslange ca 8 - 10 m
 • Afstand fra injektionsslangen til den ydre væg bør være ⅓ til ½ tykkelsen (byggedelstykkelse)
 • Slangerne skal have en overlapning på ca. 15 cm ved tilslutningerne og skal føres parallelt forbi hinanden, i en afstand på cirka 5 cm
 • Placeringen af injektionslangen i udførelsenplanen skal overholdes
 • Åbningstryk - Udgangen af fyldstoffet til injektionsslangen skal ske ved lavtryksproces fra mellem 0,5 til ca. 5 bar

Butik

tedesco
inglese
francese

Kontakt

Rådgivning & salg

Telefon +49 6655 9636-0
sales@desoi.de