Ankersystemer

ANKERSYSTEMER OG DERES ANVENDELSE INDEN FOR SANERING

Sanering af murværk kræver præcis viden om omstændighederne, som f.eks. bygninger, årsagssammenhæng, belastninger etc., således at den optimale saneringsforanstaltning kan vælges. DESOI ankersystemerne er testet og fås i versionerne, der er anført herunder.

DESOI spiralankersystem er den ideelle løsning til at tætne revner. Den består af de to komponenter spiralanker og spiralankermørtel. Med sten- og fugesaven AS170 kan de nødvendige snit i murværket udføres præcist for at sikre den perfekte indbygning af spiralankeret.

DESOI Anker Plus W er udtænkt til at optage vandrette kræfter og forbinde understøttende vægge med bærende vægge. For at kunne bestemme kvaliteten af installationen af DESOI Anker Plus W, har vi også udtrækstestenheden på programmet.

Spændankersystemet er perfekt egnet til forsigtig istandsættelse ad fredede bygninger. Sammen med DESOI ankerstrømpen forhindres ukontrolleret udstrømning af ankermørtel i hulrum eller andre uregelmæssigheder. Til kombinationen med spændankersystem og ankerstrømpe har vi RIPINOX® rustfrit stålanker såvel som DESOI AnchorNox® tør-mørtel. De spiralformede gevindpæle i DESOI gør det muligt at klargøre byggegrundlaget på kort tid, og de giver også en høj tryk- og trækstyrke. Pælene kan skrues i næsten enhver form for undergrund og kan skrues ud igen efter behov.

Til indbygning af stavankre er borehulsnipleren er det perfekte tilbehør. Den har et påfyldningsrør og et udluftningsrør og anvendes spændes solidt fast i borehullet sammen med stavankeret. Når injektionen startes, kan den eksisterende luft i borehullet undslippe. DESOI lukketryksstyring er en særlig udvikling. Enkeltlukketryksstyringen kompenserer for forskellige grader af trækbelastninger, dobbeltelukketryksstyringen dæmper trykbelastninger af forskellig styrke.