Ankersystemer

SIMPEL SPÆNDINGSREGULATOR

Simpel spændingsregulator

Den simple spændingsregulator er en anordning til stramning og fastgøring af byggekomponenter. Den gør det muligt at indstille den konstante belastning i en konstruktion, at fastholde den og efter ønske også optegne den via en elektronisk måleindretning. Også ved udsving på grund af dynamiske belastninger (f.eks. små jordskælv, klokkeklang, temperatur og ændringer i fugtighed, vindbelastning) kan belastningen fastholdes på ét niveau.

DOBBELT SPÆNDINGSREGULATOR

Dobbelt spændingsregulator

Den dobbelte spændingsregulator er en indretning til understøtning og fastholdelse af byggekomponenter. Den gør det muligt at indstille den konstante belastning i en konstruktion, at fastholde den og efter ønske også optegne den via en elektronisk måleindretning. Selv med udsving fra på grund af dynamiske belastninger (f.eks. små jordskælv, klokkeklang, temperatur og ændringer i fugtighed, vindbelastning) kan belastningen fastholdes på ét niveau.

Anvendelsesområder

  • Bygninger, der skal sikres og styrkes konstruktivt som en del af bevarelses- og omstillingsforanstaltninger.
  • Beskyttelse af hvælvinger ved synlig indbygning af spændingsregulatoren i bæresystemet eller ikke synlig i en bygningskomponent (f.eks en fordybning i væggen).
  • Vægtoverførsel fra den eksisterende støtteordning i det omgivende materiale kan ske ved hjælp af kompositmørtel i den bærende komponent (f.eks. muret væg, betonkonstruktion) såvel som via kontakt-forbindelser (f.eks. ved trækplader over hovedplader).

Lastpostering i murværk

Lastpostering i murværk

Kontakt

Rådgivning & salg

Telefon +49 6655 9636-0
sales@desoi.de